Formålet med denne hjemmeside er at understøtte indsatsen for at bevare og videreudvikle det særlige miljø i og omkring Stavtrup Stationsby. 

Hvis du har brug for informationer om foreningens arbejde, kontakt da venligst bestyrelsen på:


mail@dengronnekilestavtrup.dk


Ønsker du at melde dig ind i foreningen, tryk her

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes